Учителката в детската градина:

- Васе, имате ли вече бебе?

-Да

-Как се казва?

Мълчание....

- Къде е бебето сега?

- На мама в коремчето!